Facebook
Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza jest w Kościele obecna praktycznie od zawsze i w toku rozwoju chrześcijańskiej tradycji modlitewnej przyjmowała wiele form. Jedną z nich jest proponowana w Centrum Duchowości modlitwa wstawiennicza w małej grupie. Polega ona na tym, że wyznaczona i odpowiednio przygotowana do takiej posługi kilkuosobowa grupa, podejmuje w obecności kapłana modlitwę nad osobą, która zgłasza się z określoną intencją. Sercem tej formy modlitwy wstawienniczej jest ufne zawierzenie obietnicy, którą zostawił swym uczniom sam Jezus: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20).
 
Modlitwa wstawiennicza w małej grupie gromadzi więc w imię Jezusa zarówno osoby posługujące modlitwą, jak i osobę poszukującą modlitewnej pomocy. Odwołuje się tym samym do przekonania o bliskiej, miłującej, realnej obecności Boga pośród modlących się osób. To przekonanie pozwala osobom posługującym modlitwą z pokorą wstawiać się za potrzebującymi, powierzając dobremu Bogu ich osobiste problemy i intencje.
 
W praktyce modlitwa wstawiennicza w małej grupie zaczyna się zazwyczaj wstępną rozmową, w ramach której doprecyzowana zostaje intencja modlitwy. Zasadniczo intencja ta powinna dotyczyć bezpośrednio osoby proszącej o modlitwę; do tej formy modlitwy wstawienniczej nie przystępuje się raczej w intencji kogoś innego (taką intencję można natomiast przekazać, pisząc na adres mailowy sekretariatu Centrum Duchowości).
 
Po wstępnym rozeznaniu następuje właściwa część modlitwy wstawienniczej. Osoby posługujące modlą się nad osobą potrzebującą, nakładając na nią ręce w geście wstawiennictwa, jedności i przyzywania Ducha Świętego, prosząc Boga, aby zechciał spojrzeć w jej serce i wedle swej woli wysłuchać jej prośby. W takiej modlitwie powierza się Bogu, konkretne intencje, z którymi przychodzi osoba potrzebująca, modląc się na przykład o to, aby Bóg dotykał rozmaitych trapiących ją trudności lub chorób (fizycznych, duchowych, psychicznych, czy też emocjonalnych). W praktyce więc modlitwa wstawiennicza w małej grupie przyjmuje często postać modlitwy o uzdrowienie, o duchowe umocnienie, bądź o doświadczenie Bożej miłości. Może być również cenną pomocą w procesie duchowego rozeznawania i wsparciem w poszukiwaniu woli Bożej oraz w zmaganiu się z rozmaitymi życiowymi trudnościami.
 
Modlitwa wstawiennicza kończy się krótką rozmową podsumowującą, w ramach której osoba potrzebująca ma również możliwość zadania dodatkowych pytań (jeśli takie zrodziły się w trakcie modlitwy), a także otrzymuje praktyczne wskazówki dotyczące indywidualnej pracy nad pogłębianiem i rozwojem duchowych owoców tej modlitwy.
 
Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą zapewniają klimat bezpieczeństwa i zaufania, zobowiązując się do całkowitej dyskrecji zarówno co do intencji, przebiegu, jak i co do wniosków z modlitwy wstawienniczej.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z Tyskich Wieczorów Uwielbienia

Nasze materiały

Cud Projekt
Notatnik SOW
Śpiewy z Tyskich Wieczorów Uwielbienia
Płyty CD
Książki

Szczególnie polecamy

Spotkania modlitewne
Tyskie Wieczory Uwielbienia
Wspólnota dorosłych
Rekolekcje
Seminarium Odnowy Wiary
Sesje Szkoły Modlitwy
Kiermasz Dobrej Książki

Patronat nad dziełem Centrum Duchowości sprawuje Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
© 2015 Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy; tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl; www.centrumduchowosci.pl
Polityka cookies oraz regulamin serwisu | Stała współpraca