Facebook
Centrum Duchowości

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej
przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl

Kierownictwo duchowe

Kierownictwo duchowe jest praktyką znaną od wieków w chrześcijańskiej tradycji duchowej, z której korzystają zarówno osoby początkujące, jak i postępujące na drodze życia duchowego. Kierownictwo duchowe pomaga w udoskonaleniu życia wewnętrznego, pogłębianiu relacji z Bogiem oraz wzrastaniu w cnotach, a także pozwala lepiej wykorzenić swe wady i nieuporządkowane przywiązania.

Spotkania z kierownikiem duchowym opierają się na wzajemnym dialogu, w ramach którego osoba korzystająca z pomocy kierownika przedstawia konkretne problemy swego życia duchowego, a także porusza kwestie z nimi powiązane, natomiast kierownik duchowy słucha, zadaje pytania i radzi, jakie kroki należy przedsięwziąć. Kierownictwo duchowe nie jest jednak formą psychoterapii (choć niejednokrotnie dotyka sfery uczuć, przeżyć i emocjonalnych zranień nagromadzonych w historii życia); nie utożsamia się również z sakramentem pokuty i pojednania, choć w uzasadnionych przypadkach można je ze spowiedzią łączyć. Kierownictwo duchowe skupia się przede wszystkim na badaniu Bożego działania w ludzkiej duszy; pomaga więc w rozpoznaniu sposobów, w jaki Bóg pociąga do siebie i prowadzi konkretne osoby, oraz trudności, które stają temu na przeszkodzie. Kierownictwo duchowe koncentruje się zatem na poszukiwaniu najlepszej formy odpowiedzi na Boże natchnienia i duchowe poruszenia, których doświadcza osoba prowadząca pogłębione życie duchowe.

W konsekwencji więc kierownictwo duchowe tym różni się od proponowanego również w Centrum Duchowości towarzyszenia duchowego, że nie koncentruje się wyłącznie na wybranym problemie życia duchowego i nie kończy się po kilku spotkaniach, ale stanowi wielowymiarową, bardziej złożoną i zakrojoną na dłuższy czas formę duchowego wsparcia. Zgodnie z praktyką przyjętą w Centrum Duchowości, kierownikami duchowymi są kapłani bądź osoby zakonne, natomiast posługę towarzyszenia duchowego pełnią zasadniczo liderzy świeccy.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z Tyskich Wieczorów Uwielbienia

Nasze materiały

Cud Projekt
Notatnik SOW
Śpiewy z Tyskich Wieczorów Uwielbienia
Płyty CD
Książki

Szczególnie polecamy

Spotkania modlitewne
Tyskie Wieczory Uwielbienia
Wspólnota dorosłych
Rekolekcje
Seminarium Odnowy Wiary
Sesje Szkoły Modlitwy
Kiermasz Dobrej Książki

Patronat nad dziełem Centrum Duchowości sprawuje Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie.
© 2015 Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej przy parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach
ul. Ks. Tischnera 50; 43-100 Tychy; tel.: 884 927 067; @: sekretariat@centrumduchowosci.pl; www.centrumduchowosci.pl
Polityka cookies oraz regulamin serwisu | Stała współpraca